January 3, 2011

Album Thánh Ca - Nhạc Khúc Mùa Xuân- Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy.

Album Thánh Ca - Nhạc Khúc Mùa Xuân
Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy


Biên tập : Linh mục Nguyễn Duy
Hoà âm phối khí: Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu & Anh Khoa
Saxophone: Lê Hoà
Thu Âm: Minh Long
Nhóm bè: TTMV SàiGòn
Phòng thu: TTMV SàiGòn
Designed by HungPham
GPSX : 1104-2010/CXB/19/8-218/TG\


1 comment:

 1. Cảm ơn bạn,tranh rất đẹp,mùa xuân là mùa của những cánh én !
  ..............................................................................
  Mr. Sỹ - Chuyên viên tư vấn giải pháp hội nghị truyền hình cho các doanh nghiệp
  SDT:0909223007- 0918642886
  Click để xem chi tiết:
  camera hoi nghi hoặc
  camera hội nghị

  ReplyDelete