February 13, 2011

Album Online Moi Hon - Trang Nhung

Album Single "Môi hôn" - 14/02/2011 - Queen Of LOVE
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Moi-Hon-Trang-Nhung.2406126.html
================
Produced by MV Productions.
Art Desinger: Hưng Phạm
Photo: Khương Duy
Model: Trang Nhung
Stylist - Makeup & Hair: Trang Nhung

http://nguoinoitieng.info/index.php/news/detail/18/6896/trang-nhung-lam-nu-than-tinh-yeu-ngay-valentine

No comments:

Post a Comment